Xornalismo colaborativo e transmediático pola sáude mental

Ikigai é o principal propósito vital de cada un de nós. Un termo que simboliza o verdadeiro camiño que se debe tomar.

Este proxecto ten como obxectivo ser unha guía de estilo que abarque como tratar e referirse á saúde mental nos medios de comunicación.

O benestar e as enfermidades mentais son temas de gran relevancia pero dos que a sociedade aínda non está completamente sensibilizada. Os medios, co poder que supón informar e proporcionar coñecemento sobre diferentes aspectos, deben dedicar un espazo a devandito tema e tratalo como merece.

Deste xeito, canta maior cobertura adquira a saúde mental, maior compromiso haberá sobre ela.

Descarga a guía en pdf

Portada Ikigai

Outros proxectos…

O alumnado de Redacción informativa veu desenvolvendo nos últimos anos algúns proxectos ApS do gran interese. Convidámoste a coñecer o Proxecto de Xornalismo Inclusivo, o Proxecto Xermolo e o Proxecto Decode.

Create your website with WordPress.com
Primeiros pasos